Dirigent

Ondrej Šaray študoval orchestrálne dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave u Zdeňka Bílka a na VŠMU v Bratislave u Ladislava Slováka. Od roku 1983 pôsobí ako dirigent Bratislavského detského zboru. V roku 1987 založil Mládežnícky zbor Echo a v roku 1992 Amadeus Chor Bratislava. S týmito telesami získal mnoho významných domácich i medzinárodných ocenení.
Ondrej ŠarayAko dirigent sa predstavil v dvanástich krajinách Európy, v Kanade, Afrike a USA. Spolupracoval s významnými slovenskými orchestrami (Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina). So svojimi zbormi spolupracoval na vokálno-inštrumentálnych dielach so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, s Capellou Istropolitanou, Musicou aeternou a Dámskym komorným orchestrom. Realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu a BBC Londýn. Popri dirigovaní pôsobí ako pedagóg na HTF VŠMU v Bratislave.